تخصص

دوره آموزشی، کلاس، تدریس زبان | رباتیک | کتیا | آردوینو | آلتیوم

نمونه کارها

لیست نمونه کارها و پروژه های انجام شده توسط گروه تخصص

آموزش مدلینگ با کتیا

آموزش نرم افزار کتیا

View

آموزش طراحی سه بعدی با کتیا

آموزش نرم افزار کتیا

View

آموزش طراحی قطعه با کتیا

آموزش نرم افزار کتیا

View

آموزش طراحی و مونتاژ با کتیا

آموزش نرم افزار کتیا

View

آموزش طراحی مدار با آلتیوم

آموزش نرم افزار آلتیوم دیزاینر

View

آموزش طراحی شماتیک با آلتیوم

آموزش نرم افزار آلتیوم دیزاینر

View

PCB آموزش طراحی

آموزش نرم افزار آلتیوم دیزاینر

View

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش نرم افزار آردوینو

View